HİZMETLERİMİZ

Kına Gecesi

Kına Gecesi
Bugün birçok yerde düğün öncesi kına gecesi yapılır. Bu kına gecesi İslâm’ın şart koştuğu bir âdet değildir. Ama yapılması da bazı yönlerden dolayı iyi ve hayırlıdır. Ama yapılan bu kına gecesi bazen haram da olabilir. Düğünlerde ve kına gecelerinde, her şeyde olduğu gibi dini ve ahlâki kaidelere riayet etmek lazımdır. Özellikle içki ve gayri meşru çalgıların bulunmamasına, kadınlar ve erkeklerin karışmamalarına titizlikle dikkat edilmelidir. Düğün bir şenlik, neşe ve sevinç vesilesi olduğundan, gerek evlenecek erkek için gerekse gelin olacak kız için eğlence ve kına yakmak üzere kına gecesi tertip ederek, arkadaşları tarafından (İslâmî kanunlar çerçevesinde) eğlendirmek, neşe ve sürur güzel bir âdet ise de, meşru ve itidal üzere olmalı, ifrata kaçarak Allah’ın ve Peygamber efendimizin (saa) menettiği şeyler yapılmamalıdır. Örneğin, bazı şehir ve köylerde örf ve âdet olarak gerek kız ve gerekse erkek tarafları kına gecesi bir mevlid-i şerif cemiyeti teşkil ederek çay, kuru ve yaş meyve ziyafeti vererek o geceyi kutlarlar ve dini sohbetler ederler ki, bu da çok güzel bir âdettir. Malumdur ki, böyle manevî bir yönü olan cemiyetler, Resulullah’ın (saa) yüce ruhunu hoşnut eder ve Allah’ın birçok melekleri bu toplantıya katılırlar. Elbette ki onların iştirak ettiği cemiyetlere de cenabi Hakkin nuru, feyzi, rahmeti tecelli ederek o evde ve o düğünde bereket, ÜIfet ve muhabbet, saadet ve selâmet oluşur, aynı zamanda sonsuz manevî ecirler alınmış olur.